Hội chợ Thương mại và Du lịch huyện Yên Bình năm 2020: Hứa hẹn đặc sắc, hấp dẫn