Họp thành viên UBND tỉnh Yên Bái tháng 11: Nỗ lực tối đa, tập trung cao độ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020