Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thăm mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tại Yên Bái