Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tiêu hủy 45 mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ