Doanh nghiệp Yên Bái sôi nổi khí thế thi đua đầu xuân mới