Doanh nghiệp Yên Bái vượt khó hoàn thành “mục tiêu kép”