VNPT Yên Bái và BIDV Chi nhánh Yên Bái ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện