Hội Nông dân Yên Bái: Ra mắt mô hình điểm “Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”