Yên Bái tham dự "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và Phát triển bền vững"