Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài