Yên Bái: Khám chữa bệnh cho hàng ngàn người có công, thương binh và thân nhân liệt sỹ