Ngành y tế Yên Bái: "Lá chắn thép” thực hiện mục tiêu "kép"