Hội Nữ doanh nhân tỉnh gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam