Phụ nữ Yên Bái xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới