Thành đoàn Yên Bái tổ chức thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá