Kênh VietNam Today phối hợp với Báo Yên Bái ủng hộ "Con đường nhân ái" tại huyện Trạm Tấu