Các trường học Yên Bái chủ động giữ ấm cho học sinh trước rét đậm, rét hại