Yên Bái: Diễn đàn “Thắp sáng ước mơ học sinh, sinh viên Yên Bái khởi nghiệp, lập nghiệp” và tuyên dương 68 học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc