Công ty Điện lực Yên Bái: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng