Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại huyện Yên Bình