Công ty Điện lực Yên Bái huấn luyện, sát hạch Tổ sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện