Thành phố Yên Bái: "Ngày thứ 7 cùng dân" đã đi vào thực chất