Hội LHPN thành phố Yên Bái: Chung sức xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II