Văn Yên: Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo