Thành phố Yên Bái trao 30 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn