Trung tâm Kinh doanh VNPT - Yên Bái: Trao tặng nhà nhân ái cho hộ nghèo ở Văn Yên