Phường Nguyễn Thái Học triển khai giải pháp không dùng tiền mặt cho cá nhân, hộ kinh doanh