“Vùng xanh” Yên Bái tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết