Tỉnh đoàn Yên Bái: Khởi động chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân tình nguyện 2022"