Công an Yên Bái tích cực trong xây dựng "vùng xanh"