Điện lực Yên Bái đồng hành cùng khách hàng vượt khó