Yên Bái gặp mặt lưu học sinh Lào Trường Cao đẳng Sư phạm nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam