Trung tâm Y tế huyện Yên Bình ra mắt Đơn vị Đột quỵ não