Công đoàn Yên Bái bảo đảm quyền lợi cho người lao động mắc Covid-19