Bệnh viện Bạch Mai đồng hành nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân Yên Bái