40 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Vì Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” và thi ảnh "Nét đẹp Yên Bái"