Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX thành công tốt đẹp