Xã Minh Bảo phát động điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022