Yên Bái nỗ lực chuẩn hóa thông tin thuê bao di động trước giờ “G”