Công an thành phố Yên Bái: Bắt giữ 3 đối tượng trộm tiền công đức tại đền, chùa