Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XIV: Đánh dấu những thành tích mới