87 vận động viên tham gia Giải cầu lông ngành văn hóa -thể thao và du lịch