Khai mạc giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV GAS năm 2016