Nam Thể Công Binh đoàn 15 và nữ Ngân hàng Công thương tạm dẫn đầu bảng A sau ngày thi đấu thứ 4