Nam Sanest Khánh Hoà và nữ Ngân hàng Công Thương giành vị trí nhất bảng A