Yên Bái: Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân