Khai mạc Giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 16