Hội thi thể thao học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Yên Bái lần thứ II