Quang Hải lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia