Bế mạc Giải bóng chuyền hơi cho người trung, cao tuổi thành phố Yên Bái